Bussumerheide
11 oktober 2021

De Bussumerheide ligt tussen Laren en Hilversum in de provincie Noord-Holland. De wandeling die wij gemaakt hebben is een wat langere en voerde ons over de Zuiderheide, Westerheide en de Bussumerheide. Deze gebieden zijn er slechts drie die vallen onder het Goois Natuurreservaat. Dit reservaat beheert en beschermt ruim 2.800 ha natuur in ong. 65 afzonderlijke gebieden die liggen tussen het Gooimeer en Hollandse Rading. 

Er zijn diverse startpunten rondom dit gebied en ook diverse uitgezette wandelingen. Wij zijn de wandeling begonnen bij La Place dat aan de N525 ligt en o.a. te bereiken is via afslag 9 op de A1. Tegenover La Place ligt het Geologisch Museum Hofland en ook daar is parkeergelegenheid. 
De route die we willen lopen is ongeveer 15 km en is gemaakt via de app Knooppunten. Deze heeft naast de fietsknooppunten van Nederland inmiddels ook een grote hoeveelheid wandelknooppunten. ’s Ochtends heb ik via de app een rondje uitgestippeld die ons min of meer rondom de drie eerder genoemde heidegebieden voert. 

We beginnen om 14 uur met onze wandeling en lopen al direct tegen het probleem aan dat we geen ‘wandelknooppunten’ zien. Althans, in de Bollenstreek waar we wonen zien we paaltjes staan met daarop het knooppuntnummer en daaronder dan de nummers met pijl welke je dan moet volgens naar het volgende punt. Gelukkig heb ik de route ook op mijn telefoon staan en kan ik via GPS nog wel zien welke kant we op moeten lopen. Gelukkig komen we later wel een paaltje tegen met een nummer. Wel duurt het even voordat we doorhebben dat we daarna ‘kleuren’ moet volgen van het ene naar het andere knooppunt. En toch missen we er zo af en toe eentje omdat er geen paaltje staat maar een stikker ergens opgeplakt is die we dan blijkbaar over het hoofd zien.

Omdat het mooi weer is deze zondag is het druk met zowel wandelaars als fietsers. Omdat we dus de knooppunten volgen, lopen we dan ook regelmatig over de diverse fietsroutes die door het gebied lopen. Al hebben we de indruk dat er overal wel gefietst mag worden, maar daar zijn we niet zeker van. Op sommige momenten wordt het wel wat rustiger. Dit is voornamelijk het geval als je wat verder weg bent van de startpunten en als je wat meer in het midden van het gebied loopt.

Zuiderheide

De Zuiderheide is een gebied van 321 hectare groot. Op deze heide is de overgang van de stuwwal naar de Eemvallei goed te zien. Het gebied is archeologisch en geologisch zeer belangrijk. De hoogteverschillen zijn 120.000 jaar geleden ontstaan in de voorlaatste ijstijd (zie Tafelbergheide). Er zijn enkele ca. 4.000 jaar oude prehistorische grafheuvels aanwezig, die als duidelijk herkenbare groene koepels boven de hei uitsteken. Op de grens met het Laarder Wasmeer ligt een stuifzandgebied. Centraal in het gebied is een omvangrijke zandafgraving herkenbaar, de Kuil van Koppel. In de kuil staat een bijenschans. Het brede zandpad, de Oude Postweg, was eeuwen geleden de belangrijkste route naar Amersfoort.

We lopen ook langs het Laarder Wasmeer. Dit is et laagst gelegen gebied binnen het Gooi. Daardoor stroomde jarenlang afvalwater van Hilversum naar deze plassen. Halverwege de jaren 2000 is het gebied ingrijpend gesaneerd en heringericht. De toevoer van stadswater is gestopt. Het gebied wordt begraasd en ontwikkelt zich tot een open landschap met stuifzand, enkele vennen en vochtige valleien. In verband met de natuurontwikkeling is het gebied niet vrij toegankelijk, en niet voorzien van wandel-, ruiter- en fietspaden. Er worden regelmatig publieksexcursie gehouden onder begeleiding van een gids. Rondom het Laarder Wasmeer is een wandelroute ‘Rondje Laarder Wasmeer’ aangelegd en dit blijken we ook een hele tijd te volgen. Je kan wel zien dat het water in het verleden blijkbaar ooit wel hoger heeft gestaan want je loopt een heel stuk over een hoger gelegen pad. Het lijkt wel of je over een dijkje loopt die ruim een meter hoger ligt. 

Westerheide

Na het oversteken van de N525 komen in het gebied van de Westerheide. Dit gebied is 344 hectare groot. Op en onder de heide zijn o.a. doodwegen, een urnenveld en grafheuvels te vinden, waaruit blijkt dat het gebied al duizenden jaren door de mens wordt gebruikt. Het urnenveld is waarschijnlijk één van de grootste en best bewaard gebleven velden van Nederland. Dit grootste aaneengesloten heideveld van ‘t Gooi kent een gevarieerde heidebegroeiing met mossen, kruiden, struiken en vogels van het open heidelandschap zoals de, graspieper, kneu en roodborsttapuit. In de zomer zijn soms ook de koekoek en boomvalk waar te nemen. De vele kuilen wijzen op de zand-, leem- en grindwinning uit het verleden. Via de Natuurbrug Laarderhoogt over de snelweg A1 en de Naarderstraat is deze heide verbonden met de Blaricummer- en Tafelbergheide.

Bussumerheide

Dit gebied ligt dan weer ‘boven’ de Westerheide en is 160 hectare groot. Samen met de aangrenzende Westerheide het grootste heideveld van het Gooi. Eén van de zeldzame plekken waar je een paar kilometer ver kunt kijken. Dit is het domein van de veldleeuwerik, de boompieper en de roodborsttapuit. De grafheuvels, de vele kleine bosjes en de eeuwenoude zandwegen geven het gebied extra karakter. Er zijn archeologische vondsten bekend uit de steentijd en er zijn restanten gevonden van een 12e eeuwse nederzetting. Ook zijn er nog grondwerken zichtbaar (wallen en greppels) die deel uitmaken van de Voorstelling van Naarden daterend van begin 20e eeuw. Tijdens de Olympische Spelen van 1928 heeft er een paardenrenbaan gelegen. De contouren zijn hier en daar nog zichtbaar. Via Natuurbrug Zanderij Crailoo (over Sportpark Crailoo, de spoorbaan en de Naarderweg te Hilversum) is deze heide verbonden met De Snip en het Spanderswoud/Kamphoeve. 

Tijdens de wandeling komen we ook nog enkele Schotse Hooglanders tegen. Zowel aan de zuid- als noordkant van de N525 loopt een kudde rond die de begrazing van het heidegebied doet.

Hoewel de heide niet meer in bloei staat – hier en daar nog enkele plukjes – is het een heel mooi gebied om te wandelen. De verwachting is dat het bij een bloeiende heide en mooi weer zeker zeer druk zal zijn. Reden ook dat we hier en daar wat hoekjes hebben ‘afgesneden’ van de wandeling. De route voert over stuifzandgebieden, door bossen en uiteraard over de heide. De route die ik uitgestippeld heb blijkt ook gedeeltelijk van het zgn. “Voetstappenpad”. Dit is een 25km lange wandeltocht rondom Hilversum. Op bepaalde plekken zien we dan ook de betonnen paaltjes met een voetafdruk die de route markeert.

Tegen 17:00 uur zijn we weer bij het punt waar we begonnen zijn. We besluiten bij La Place alvast wat te eten en daarna pas naar huis te rijden. 

(gebruikte bron: Goois Natuurreservaat)


Route info:

Knooppunten 63, 25, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 74, 79, 78, 77, 68, 66, 61, 62, 63
Datum wandeling 10 oktober 2021
Afstand 14,56 km
Route omstandigheden Bos, onverhard, zand, verhard (gravel)
Start/einde wandeling La Place, Westerheide 2, Laren (gelegen langs de N525)

 


 

2142 Hits Totaal 2 Hits Vandaag

Andere interessante berichten

Grosser Zechliner See

Grosser Zechliner See

Gezien het in het noorden van Duitsland en in Denemarken langzaam slechter weer zou gaan worden, hebben we besloten om...

Rügen – Binz & Sellin

Rügen – Binz & Sellin

Na de wandeling van gisteren in het Nationalpark Jasmund, vandaag een relaxte dag met wat wandelen door twee plaatsen....

Rügen – Nationalpark Jasmund

Rügen – Nationalpark Jasmund

We zijn inmiddels aangekomen op het eiland Rügen in Noord-Duitsland. Hier wilden we al zo graag naartoe om een bezoek...

0 reacties